English (United Kingdom) Hungarian (formal)SSME képzés jelentősége

A világgazdaságban az elmúlt évtizedben soha nem látott változás kezdődött. Egy sajátos „ipari forradalom” részesei vagyunk: az információs és kommunikációs technológiák nem csak lendületet adtak a gazdaságnak, de jelentősen megváltoztatták a korábbi termelési formákat is. A gazdasági fejlődés kulcselemévé vált az innováció, valamint a szolgáltatóipar teljesítménye. Az Európai Unióban a szolgáltatási ágazat a tagállamok többségében a GDP mintegy 70%-át termeli meg, és ugyanilyen arányban veszi ki a részét a foglalkoztatásból.

A szolgáltatások a modern gazdaság minden területén jelen vannak. Közéjük tartoznak a hagyományos technológiai infrastruktúrára épülő ágazatok (pl. szállítás, raktározás, posta, kereskedelem, hírközlés,  idegenforgalom) csakúgy, mint az újabb keletű szolgáltatások, melyek döntően informatikai infrastruktúrára, valamint magasan képzett munkaerő alkalmazására épülnek (pl. mérnöki szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatás, vezetési és más tanácsadás, könyvvizsgálói tevékenység, számítástechnikai szolgáltatások , hulladékkezelés, energiatakarékosság és különböző üzleti szolgáltatások).

A szolgáltatási ágazatot az informatikai fejlesztések dominanciája jellemzi. A szolgáltatási termékek és eljárások egyik fő eleme a magas informatikai tartalom, ám ahhoz, hogy valódi innovációról beszélhessünk, egyéb közgazdasági, logisztikai, környezettechnológiai vagy más tartalmak fejlesztésére is szükség van. Ez a változás egy új tudományt teremtett, melyet Service Science, Management and Engineering-nek (SSME), szolgáltatástudománynak hívunk.

Az SSME újszerű megközelítésben értelmezi azt az ismeretkört, amely a szolgáltatóipari innovációhoz szükséges. Eszerint ez több mint technológiai innováció, olyan interdiszciplináris megközelítésmódot igényel, amely feltételezi a humán- és a technológiai tudás közös értékteremtő képességét. Az SSME az alábbi tudományterületeket integrálja:
• a műszaki tudományokat a technológiai innováció,
• a társadalomtudományt a társadalmi és szervezeti innováció,
• a közgazdaságtudományt a keresleti innováció, míg
• az üzleti és menedzsment tudományt az üzleti innováció megvalósításához.

A világon tapasztalható szolgáltatási konjunktúra hatalmas lehetőség a magyar gazdaság számára, amely képes lehet fejlett szolgáltatóipart és ennek révén a sokat emlegetett tudásgazdaságot megerősíteni Magyarországon. Ezzel a lehetőséggel azonban csak akkor tudunk élni, ha színvonalas szolgáltatóipari szakképzést és ezzel párhuzamosan egyetemi képzést honosítunk meg itthon, mivel versenyképességünk legnagyobb problémája éppen a képzett munkaerő hiánya.

A képzett munkaerő hiánya nem csak hazai jelenség, a szolgáltatástudomány oktatásával, felnőttképzéssel a világ számos országának képző intézménye foglalkozik.

Magyarországon e téren gyakorlatilag nem történtek lépések, jóllehet a kormányzat felismerte, hogy az oktatási rendszer nem a gazdaság igényeinek megfelelő szakembereket képez és lépéseket kezdeményez az üzleti és az oktatási terület együttműködésének elősegítésére. A fenti körülmények indokolják és teszik egyúttal halaszthatatlanná egy szolgáltatóipari oktatási centrum létrehozását, amely katalizálja e képzés hazai meghonosítását és minél szélesebb körben való elterjesztést.

 

 

Feliratkozás az SZTMK hírlevelére

Név:
E-mail cím:
Leiratkozás

Hallgatóink / oktatóink mondták

„Magas szintű képzés, amely elősegíti szakmai tudásom fejlődését. Rengeteg életszerű példával találkozom, ami alá van támasztva elméleti háttérrel. A tanárok tudása nem csak elméleti, hanem szakmai is, mert sokat dolgoztak az adott szolgáltatásban. Az órák jó hangulatban folynak. Figyelembe veszik kéréseimet, szükségleteimet. Nagyon élvezem a képzést. Számomra egy hatalmas lehetőség.” (Slott Imre)

Kapcsolat

Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány

Postacím: H-1396 Budapest, Pf. 477.
Tel: (+36) 1 371 0068
Fax: (+36) 1 205 3318

info@sztmk.hu

 

Címünk:

1061 Budapest,

Andrássy út. 17. III. 11

 

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 10 - 13
Előzetes időpont egyeztetés:
+36 70 397 5434 

Intézmény-akkreditációs lajstromszám:
AL-2527

Engedélyszám:
E-000107/2014

 


HirdetésTámogatja a Joomla!. Hosted by petend. Valid XHTML and CSS.