English (United Kingdom) Hungarian (formal)Tájékoztató közbeszerzésről

TÁJÉKOZTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÉS A SZOLGÁLTATÁSTUDOMÁNYI MÓDSZERTANI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY (SZTMK) KONZORCIÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN MEGVALÓSULÓ,

„AZ ANGOL NYELVŰ AGRÁRMÉRNÖKI MSC SZAK NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE” MEGNEVEZÉSŰ PROJEKTJE KERETÉBEN AZ SZTMK ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ KÖZBESZERZÉSEKRŐL

A projekt megnevezése:

Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése

(Development of International Competitiveness of Master in Agricultural Engineering in English)

Projekt azonosító száma:

TÁMOP-4.1.2./A/1-11/1-2011-0009

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Debreceni Egyetem

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út. 17.

Támogatási összeg:

183 599 945 Ft

A projekt teljes időtartama:

2012.04.01-2014.03.31.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

http://www.esza.hu/

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/

A projekt rövid bemutatása:

Az Új Széchenyi Terv keretében a Debreceni Egyetem és a Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány sikeresen pályázott az Agrármérnöki MSc szak angol nyelvű tananyagfejlesztésére.

„Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése” című projekt fő célja a képzési kínálat bővítése, a digitális tananyag- és tartalomfejlesztés, a nemzetközi versenyképesség fejlesztése a munkaerőpiaci elvárások tükrében. Az angol nyelvű agrármérnöki mesterképzés indítása lehetőséget teremt Európai Unión kívüli hallgatók fogadására és képzésére, akik számára vonzó lehet a magyarországi, magas szakmai színvonalú képzés. Az angol nyelvű képzés indításával a Debreceni Egyetem jobban kihasználhatja oktatói szellemi kapacitását, és tovább erősítheti nemzetközi kapcsolatait. A fejlesztett tananyagokat hirdető kurzusok nyitottak az egyetemen tanuló hallgatók számára is.

Napjainkban a fenntartható, multifunkcionális mezőgazdaság megvalósítása jelenti a legfontosabb kihívást, amely megvalósítását az Európai Unió Közösségi Agrárpolitikája is szorgalmazza.

Növekvő igény jelentkezik részben a hazai, részben a külföldi munkaerő piacon olyan agrármérnökök iránt, akik idegen nyelvet jól elsajátítva a mezőgazdasági termelési folyamatokat kreatív módon megtervezni, továbbfejleszteni, végrehajtani és ellenőrizni képesek.

Az agrármérnöki mesterképzés ezen piaci elvárások kielégítését tűzte ki céljául, ezért oktatási koncepciójában és tartalmában radikálisan megújuló értelmiségi képzést kíván megvalósítani. A projektben az egyetem oktatói olyan korszerű oktatás-módszertani eszköztár megismerésére is lehetőséget kapnak, amely a tudás-intenzív szolgáltatások nyújtásához szükséges készségek oktatását biztosítja.

Az agrármérnöki mesterképzés a magyar mezőgazdaság versenyképességének növelése szempontjából meghatározó jelentőségű. Az angol nyelvű agrármérnöki mesterszak tananyagfejlesztésével megvalósítandó céljaink eredményeképpen olyan, a szakon hallgatók ismeret-elsajátítását segítő, idegen nyelvű tananyagfejlesztésre kerül sor, melyet az infó-kommunikációs technológiák segítségével valósítunk meg. Célunk többek között az egész életen át tartó tanulás megalapozása erre alkalmas komplex, interdiszciplináris felsőoktatási programok kidolgozásával.

A projektben megvalósuló agrármérnöki mesterképzés hozzájárul a mezőgazdaságban dolgozók szakképzettségének fejlesztéséhez, mely elengedhetetlenül fontos az ágazat fejlődése, versenyképességének javítása szempontjából.

A közbeszerzésre kerülő tevékenységek rövid leírása

I. Vállalkozási szerződés alapján az Új Széchenyi Terv keretében a Debreceni Egyetem és a Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0009 azonosító számú projektjéhez kapcsolódó oktatási és továbbképzési feladatok ellátása a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0009 „Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése” című projekt pályázati dokumentációjában foglalt képzők képzése és tananyagfejlesztők képzése témakörök alapján

  1. Tananyagfejlesztők módszertani felkészítése – a projekt megvalósításában résztvevő tananyagfejlesztők képzése

Cél: Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak tananyagait író oktatók pedagógiai módszertani, IKT szempontú felkészítése. Az oktatók módszertani képzése, a személyes készségek fejlesztése új megoldási módok és technikák elsajátításával, amelynek segítségével megerősíthetik és bővíthetik módszertani eszköztárukat. A felsőoktatásban oktatók továbbképzésével hozzájárulni ahhoz, hogy a hallgatók versenyképesebb tudáshoz jussanak.

A tevékenység legalább 18 résztvevő bevonásával, 2 csoportban (legalább 9 fő/csoport) kerül megvalósításra.

A továbbképzéses órák száma: összesen 80 óra (40 óra/csoport)- 5 nap, melyből - csoportonként – 12 kontaktóra és 28 óra távoktatás formájában valósul meg.

A képzés két témaköre: Virtuális csapatmunka oktatási projektekben (csoportonként 6 kontaktóra+ 18 távoktatás formájában megvalósuló óra), és prezentációkészítés oktatási célra (csoportonként 6 kontaktóra + 10 távoktatás formájában megvalósuló óra).

A képzés lebonyolításának indikatív ütemterve: 2012. szeptember.

Igényelt tananyagok: Tréning jegyzet, PPT, Tesztek

A képzés helyszíne: Debreceni Egyetem/Debrecen

A képzések szervezésének módját a képzés megkezdése előtt egyeztetni szükséges.

  1. Képzők képzése – A projekt megvalósítása során kifejlesztett tananyagot használó felsőoktatási oktatók képzése

Cél: A képzésben részt vevő, tananyagokat használó oktatók korszerű oktatás módszertani, felsőoktatás pedagógiai és andragógiai ismereteinek széleskörű elterjesztése, IKT szempontú felkészítése, a tehetséggondozás képességének fejlesztése.

A hagyományos, személyes jelenlétet megkövetelő egyetemi tanulmányok mellett számos alternatív tanulási módszer terjedt el. Nagyon fontos, hogy az egyetemi oktatók aktívan használják a távoktatás alapját jelentő infó-kommunikációs eszközöket. A képzők képzésének fókuszában ezért a virtuális csapatmunka lehetőségeit bemutató tréningek szerepelnek. A tanulás során felmerülő problémák megoldásának legeredményesebb módszerei, a csapatépítés, az asszertív kommunikáció, önismeret, motiválás szintén fontos eleme a képzésnek.

A képzés során a személyes készségek fejlesztésével, új megoldási módok és technikák elsajátításával és gyakorlásával a tanárok megerősíthetik és bővíthetik módszertani eszköztárukat. Szimulációs és szerepjátékokban nyílik lehetőség a kísérletezésre és az új készségek megerősítésére.

A képzésben résztvevő oktatottak létszáma: 96 fő, amely 8 csoportot jelent (12fő/csoport)

A továbbképzéses órák száma:

- Virtuális csapatmunka: 320 óra (8 csoport x 40 óra/csoport, csoportonként 12 kontaktóra + 28 távoktatás formájában megvalósuló óra csoportonként 6 kontaktóra + 10 távoktatás formájában megvalósuló óra))

- Problémamegoldás: 128 óra (8 csoport x 16 óra/csoport, csoportonként 6 kontaktóra + 10 távoktatás formájában megvalósuló óra)

- Oktatásmódszertan: 192 óra (8 csoport x 24 óra/csoport, csoportonként 12 kontaktóra + 12 távoktatás formájában megvalósuló óra)

- Csapatszerepek: 128 óra (8 csoport x 16 óra/csoport, csoportonként 6 kontaktóra + 10 távoktatás formájában megvalósuló óra)

- Asszertív kommunikáció: 128 óra (8 csoport x 16 óra/csoport, csoportonként 6 kontaktóra + 10 távoktatás formájában megvalósuló óra)

A képzés helyszíne: Debreceni Egyetem/Debrecen

Az eljárás lezárult. A nyertes ajánlattevővel kötött szerződés és annak mellékletei az alábbiakban olvashatók.

 

Vállalkozási szerződés és 1.sz. melléklet SZTMKA TrainerC

2.sz. melléklet Ajánlatkérési dokumentáció

2.sz. melléklet Ajánlattételi felhívás

3.sz. melléklet Ajánlat TrainerC

3.sz. melléklet Hiánypotlás TrainerC

3.sz. melléklet Jegyzőkönyv helyszini hiánypotlás teljesítéséről 2012.08.02

3.sz. melléklet Tárgyalási jegyzőkönyv közös végleges ajánlatokkal

3.sz. melléklet Tárgyalási jegyzőkönyv TrainerC 2012.08.02

 

 

II. Vállalkozási szerződés alapján szakértői feladatok ellátása a TÁMOP-4.1.2.A/1- 11/1-2011-0009 „Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése” című projekt pályázati dokumentációjában foglalt szolgáltatás-kapcsolatépítés, toborzás kapcsán

Cél: Külföldi hallgatók beiskolázása az angol nyelvű agrármérnöki mesterszakra, kapcsolattartás nemzetközi beiskolázó ügynökségekkel, külföldi egyetemekkel, piackutatás és marketing feladatok ellátása a fenntarthatóság biztosítása érdekében.

Feladat: Külföldi (elsősorban Európai Unión kívüli állampolgárságú) hallgatók beiskolázásához szükséges keretrendszer kialakítása, mely az alábbi részfeladatokból áll:

  1. Szakértői tanulmány készítése „A Debreceni Egyetem angol nyelvű agrármérnöki MSc képzésére külföldi hallgatók toborzási lehetőségeinek feltérképezése és marketingstratégia kidolgozása” címmel
  2. A célpiacoknak megfelelő marketinganyag elkészítése a képzés népszerűsítésének céljából
  3. Kapcsolatépítés, a projekt népszerűsítése, keretszerződések megkötésének előkészítése
  4. A teljes, működőképes rendszer kézikönyvben történő kidolgozása és átadása az ajánlatkérő részére

 

 

Az eljárás lezárult. A nyertes ajánlattevővel kötött szerződés és annak mellékletei az alábbiakban olvashatók.

 

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi dokumentáció 1

Ajánlattételi dokumentáció 2

Ajánlattételi dokumentáció 3

Ajánlattételi dokumentáció 4

HUNDEV ajánlat

HUNDEV hiánypotlást

Tárgyalási jegyzőkönyv

Vállalkozói szerződés HUNDEV

 

 

 

III. Vállalkozási szerződés alapján lektori feladatok ellátása a TÁMOP-4.1.2.A/1-

11/1-2011-0009 „Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése” című projekt pályázati dokumentációjában foglalt szakmai és idegen nyelvi anyagai kapcsán

A szakmai és idegen nyelvi lektorálásra kerülő tananyagok elkészítésének célja és tartalma:

Interdiszciplináris és komplex megközelítésű tananyagfejlesztés idegen nyelven: on-line, ingyenesen hozzáférhető tananyagok előállítása, három modul (alap, szakmai alapozó, differenciált szakmai ismeretek) 32 tantárgya esetében. Idegen nyelvű, külföldi hallgatókat vonzó, precíziós mezőgazdasági rendszerek és marginális területek hasznosítását támogató tananyagfejlesztés megvalósítása. A fejlesztett tananyagok Power Point bemutatóját 15 oktatási hétre és 150 oldalas, digitális formában, térítésmentesen hozzáférhető jegyzetét készítjük el. A tárgyakhoz kapcsolódóan esettanulmányok, projektfeladatok, kísérleti feladatok témaköreinek megfogalmazására kerül sor. A feladatok megfogalmazásakor a csoportos tanulás és a virtuális csapatmunka megvalósítására, továbbá a hallgatók együttműködő készségének fejlesztésére kell törekedni. A tananyagfejlesztés során nagy hangsúlyt kell helyezno az élethosszig tartó tanulás követelményeinek teljesülésére, a tananyagfejlesztés összehangolására a munkaerő-piaci elvárásokkal, a nemzetközi piacon jelen lévő magyar vállalkozások bevonásával.

A tananyagok szakmai és módszertani szempontú lektorálás alá kerülnek, , melynek során vizsgálni szükséges a tananyagok hatékonyságát és a gyakorlati munka során történő használhatóságát. A tananyagok a lektorálást és korrektúrázást követően egységes formában kerülnek lezárásra.

Az SZTMK közbeszerzési eljárása keretében megrendelni kívánt feladat részletezése:

1. Idegen nyelvi lektorálás és korrektúra:

A projekt keretében kifejlesztett 32 db tantárgyhoz kapcsolódó tananyagok idegen nyelvi lektorálása, valamint szerkesztésbeli javítása.

Tartalma:

32 jegyzet x 9 ív/jegyzet

32 tantárgy x 15 hét/tantárgy x 30 PPT slide/hét

2. Szaklektorálás:

a. Jegyzetkészítés című tevékenység keretében készült jegyzetek szaklektorálása

A tevékenység megvalósításának időtartama: 1 hónap.

b. A Tananyagfejlesztés – PPT előadások készítése című tevékenység keretében elkészült PPT formátumú tananyagok szaklektorálása:

32 tantárgy x 450 PPT slide/tantárgy

A tevékenység megvalósításának időtartama: 1 hét.

 

 

TÁMOP Lektorálás közbesz ajánlattételi felhívás

TÁMOP lektorálás közbeszerzés ajánlattételi dokumentáció_I

TÁMOP lektorálás közbeszerzés ajánlattételi dokumentáció_II

TÁMOP lektorálás közbeszerzés ajánlattételi dokumentáció_III

TÁMOP lektorálás közbesz tárgyalási jegyzőkönyv közös 13.00

TÁMOP lektorálás közbesz tárgyalási jegyzőkönyv MFI 2013.06.18.10.00

TÁMOP lektorálás közbeszerzés árajánlat Magyar Fejlesztési Intézet

TÁMOP lektorálás közbeszerzés hiánypótlás Magyar Fejlesztési Intézet

Vállalkozási szerz_SZTMK_MFI TÁMOP lektorálás

 

Közbeszerzési terv 2012

Közbeszerzési terv 2012 (módosított)

Közbeszerzési terv 2013

11. melléklet éves statisztikai összegezés - SZTMK Alapítvány 2013

 

 

 

 

Feliratkozás az SZTMK hírlevelére

Név:
E-mail cím:
Leiratkozás

Hallgatóink / oktatóink mondták

„Pályakezdőként szembesültem azzal, hogy a főiskolán elsajátított elméleti tudásomhoz nem párosulnak gyakorlati kompetenciák. A szolgáltatási munkatárs képzés eddigi moduljai segítettek orvosolni ezt a hiányosságot. Az oktatás rendkívül gyakorlat-orientált, a tréningek során számos, hétköznapi életben és a munkám során alkalmazható technikát ismertem meg, tanultam meg sikerrel alkalmazni. Az oktatók hozzáállása kiváló, nagyon segítőkészek, igyekeznek színessé, mozgalmassá tenni a különböző blokkokat.” (Polgár Kata)

Kapcsolat

Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány

Postacím: H-1396 Budapest, Pf. 477.
Tel: (+36) 1 371 0068
Fax: (+36) 1 205 3318

info@sztmk.hu

 

Címünk:

1061 Budapest,

Andrássy út. 17. III. 11

 

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 10 - 13
Előzetes időpont egyeztetés:
+36 70 397 5434 

Intézmény-akkreditációs lajstromszám:
AL-2527

Engedélyszám:
E-000107/2014

 


HirdetésTámogatja a Joomla!. Hosted by petend. Valid XHTML and CSS.